ARC’TERYX’ GO WITH THE PRO-KONKURRANSE

DET ER IKKE NØDVENDIG MED KJØP ELLER BETALING FOR Å DELTA I ELLER VINNE DENNE KONKURRANSEN. ET KJØP ELLER EN BETALING VIL IKKE ØKE SJANSENE DINE FOR Å VINNE. TWITTER-, INSTAGRAM- ELLER FACEBOOK-KONTO PÅKREVD. UGYLDIG DER DETTE ER FORBUDT.  KONKURRANSEN ER PÅ INGEN MÅTE SPONSET, ANBEFALT ELLER ADMINISTRERT AV ELLER TILKNYTTET INSTAGRAM INC. ELLER FACEBOOK INC.

 

KVALIFIKASJON FOR DELTAGELSE. KJØP ER IKKE NØDVENDIG for å delta eller vinne. «Arc’teryx Go with the Pro-konkurransen» («konkurranse») er åpen for lovlige beboere i Canada (med unntak av Quebec), Storbritannia og de 50 amerikanske statene som er av myndighetsalder og har Internettilgang fra kl. 00.00 PST 1. desember 2021, datoen og tidspunktet konkurransen først blir gjort kjent for allmennheten. Ansatte og deres umiddelbare familie (ektefeller, søsken, barn, medlemmer av husholdningen og ektefellene og barna til de foregående) i Arc’teryx Equipment, en avdeling av Amer Sports Canada inc. («sponsoren») og respektive moderselskaper, datterselskaper, avdelinger, styremedlemmer, tillitsvalgte, medlemmer, partnere, forvaltere, franchiseholdere, guvernører, agenter, eiere, aksjonærer, deltakende forhandlere, distributører, annonse- og kampanjebyråer og tilknyttede enheters ansatte og hver av deres respektive familier (ektefeller, søsken, barn, medlemmer av husholdningen og ektefellene og barna til de foregående) (samlet «konkurranseenhetene») er ikke kvalifiserte til å delta i konkurransen. Ved å delta i konkurransen samtykker deltakere til å akseptere og være bundet av alle vilkårene i disse offisielle reglene og forskriftene. Konkurransen er underlagt alle føderale, provinsielle, statlige og lokale lover og forskrifter. Enkelte begrensninger gjelder. Ugyldig der forbudt eller begrenset av lovgivning.

  1. SPONSORER. Arc’teryx Equipment, a division of Amer Sports Canada Inc., 110 – 2220 Dollarton Hwy, North Vancouver, BC V7H 1A8.

HVORDAN DELTA. Konkurransen går fra kl. 00.00 PST 1. desember 2021 til kl. 23.59 PST 20. desember 2021 («deltakelsesperioden»). For å delta, under deltakelsesperioden må kvalifiserte deltakere gå til den offisielle Arcteryx Community Hub-siden, finne sin lokale konkurranseside og angi sine personlige detaljer i skjemaet. Grense: én (1) premie per vinner. Sponsorer er ikke ansvarlige for transport eller svikt av noen type i Instagram eller Internett, tapte eller utilgjengelige nettverksforbindelser eller sviktede, ufullstendige, forvrengte eller forsinkede dataoverføringer eller andre feil eller problemer som kan begrense en deltakers evne til å delta i konkurransen. Falske eller bedragerske påmeldinger eller handlinger, som avgjort av sponsorer, vil diskvalifisere deltakeren. Sponsorer forbeholder seg retten, etter sitt eget skjønn, å kansellere eller modifisere konkurransen skulle ethvert datavirus, svikt eller annen årsak utenfor deres kontroll korrumpere administrasjonen, sikkerheten eller den riktige driften av konkurransen. Den potensielle vinneren kan pålegges å legge frem for sponsorer bevis for at hun/han er den autoriserte kontoinnehaveren for e-postadressen tilknyttet vinnerpåmeldingen. Automatiske påmeldinger aksepteres ikke.

HVORDAN VINNE. Konkurransen vil bli vunnet basert på at en deltaker angir sine personopplysninger i skjemaet. I tilfelle av «uavgjort» (dvs. at flere deltakere ankommer stedet samtidig og sponsoren går tom for gaver), kan deltakere bli bedt om å svare på Arc’teryx-triviaspørsmål inntil bare 1 deltaker kan svare riktig på spørsmålene. Dommernes avgjørelse vil være endelig og bindende. De(n) potensielle vinneren/vinnerne må oppfylle alle kvalifikasjonskrav inkludert utførelsen og leveringen av alle nødvendige frigivelser. Hvis de(n) potensielle vinneren/vinnerne ikke oppfyller alle kvalifikasjonskrav eller har returnert og signert alle nødvendige dokumenter innen 3 virkedager, vil de(n) potensielle vinneren/vinnerne anses som diskvalifisert og dommerne, etter sitt eget skjønn, vil velge en annen potensiell vinner basert på kriteriene fremlagt ovenfor.

PREMIER. Totalt 1 (én) vinner som kan ta med seg 1 (én) venn. Hver vinner vil motta en kvalifiserende opplevelsesaktivering hos den lokale ambassadøren. Alle kostnader, skatter, gebyrer og utgifter tilknyttet noe element av noen premie ikke spesifikt adressert ovenfor er den respektive vinnerens eneansvar. Rapporteringen og betalingen av noe skatteansvar påbeløpt deltakeren som et resultat av denne konkurransen og noen premie(r) vunnet er deltakerens eneansvar. Ingen erstatning eller overføring av premie(r) eller kontantgodtgjørelse er tillatt for vinneren. Konkurranseenhetene forbeholder seg retten til å erstatte en premie av lik verdi i det tilfelle de beskrevne premiene, eller noen del derav, er utilgjengelig av en hvilken som helst grunn.

GENERELLE REGLER OG FORSKRIFTER. Ved å melde seg på denne konkurransen gir deltakere konkurranseenhetene retten, med mindre forbudt ved lov, til å bruke deres navn, stemmer, bilder og likheter, uten ytterligere autorisasjon eller kompensasjon, for formålet å annonsere og publisere varene og tjenestene til sponsorene og alle saker relatert til konkurransen på enhver måte og i ethvert medium, over hele verden i evighet. Vinner vil være påkrevd å signere og utføre erklæringer om kvalifikasjon, skatteanerkjennelsesskjemaer, ansvarsfraskrivelser og, bortsett der forbudt ved lov, frigivelser for bruk av navn og likhet («vinnerdokumenter» og returnere disse innen tre (3) dager etter utstedelse. Manglende samsvar med denne tidsperioden kan resultere i diskvalifisering. I det tilfelle en vinner avslår premien eller ikke returnerer fullførte frigivelser, kan sponsorer velge, etter sitt eget skjønn, å velge en alternativ vinner eller å ikke utdele premien. Hvis ingen kvalifisert potensiell vinner kan identifiseres etter rimelige forsøk eller hvis forsinkelser i å innhente de fullførte vinnerdokumentene ville gjøre det upraktisk å utdele premien på grunn av timingen for spillet, kan sponsorene etter eget skjønn velge å ikke dele ut en erstatningspremie. Ved å melde seg på denne konkurransen, samtykker påmeldte å frigi konkurranseenhetene fra alle ansvarskrav eller handlinger av noen type for personskader, skader eller tap for personer og eiendom som resulterer fra den påmeldtes deltakelse i konkurransen eller som kan påføres i sammenheng med mottaket, eierskapet eller bruken av premien, eller under forberedelse for, deltakelse i og/eller reise til noen premierelatert aktivitet. Alle påmeldte samtykker i å følge alle gjeldende lover og forskrifter under deres deltakelse i konkurransen og forstår at det å bryte noen lov, dumdristig aktivitet eller oppførsel som truer andres sikkerhet på noen måte vil være grunner for umiddelbar diskvalifisering og er uttrykt forbudt. Konkurranseenhetene frasier seg uttrykkelig noe ansvar eller ansvarlighet for personskade eller tap for noen person eller eiendom relatert til leveringen og/eller etterfølgende bruk av premien utdelt. Ikke i noe tilfelle skal antallet premier overstige antallet oppført i del 5 ovenfor.  I tilfelle sabotasje, naturkatastrofer, datavirus eller andre hendelser eller årsaker utenfor sponsorenes rimelige kontroll, som korrumperer integritet, administrasjon, sikkerhet eller riktig drift av konkurransen, forbeholder sponsorer seg retten til å kansellere eller suspendere konkurransen. I tilfelle av kansellering vil premier bli utdelt fra blant alle kvalifiserte, ikke-mistenkelige påmeldinger motatt før hendelsen som krevde slik kansellering. Varsel om kansellering vil bli lagt ut på Instagram Arc’teryx Academy-kanaler.

KONSTRUKSJON. Alle problemer og spørsmål angående konstruksjonen, gyldigheten, tolkningen og håndhevbarheten av disse offisielle reglene eller rettighetene og ansvarene til enhver konkurrent og sponsorer skal være styrt av og fortolket i henhold til lovene i provinsen Britisk Colombia, uten å gi effekt til valg av lov eller konflikt i lovregler eller bestemmelser (enten fra BC eller noen annen jurisdiksjon) som ville forårsake bruken av lovene i noen annen jurisdiksjon enn BC. I enhver handling brakt for å håndheve forpliktelsen eller retten til enhver part herunder, samtykker påmeldte til jurisdiksjonen og arenaen i enhver domstol av passende jurisdiksjon i Vancouver, BC, Canada. Ugyldigheten eller mangelen på håndhevbarhet av noen bestemmelse i disse reglene skal ikke påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten av noen annen bestemmelse. Hvis noen slik bestemmelse bestemmes å være ugyldig eller på annen måte ikke kan håndheves, skal disse reglene fortolkes i henhold til deres vilkår som om den ugyldige eller ikke-håndhevbare bestemmelsen ikke fantes deri.

PERSONVERNERKLÆRING. Informasjonen innsendt, inkludert registreringsinformasjonen, vil være tilgjengelig for konkurranseenheter. For mer informasjon om hvordan denne informasjonen kan bli brukt, se Arc’teryx’ personvernvilkår som du finner på https://arcteryx.com/us/en/help/privacy. I tillegg, ved å sende inn denne informasjonen, samtykker du i at konkurranseenhetene kan kontakte deg fra tid til annen angående spesialtilbud og kampanjer de tror kan være av interesse for deg.

OFFISIELLE REGLER OG FORESPØRSLER OM LISTER OVER VINNERE. For en kopi av listen over vinnere, send en forespørsel og en selvadressert konvolutt til følgende adresse innen 30. desember 2021: Go with the Pro Contest Winner, 110-2220 Dollarton Hwy., North Vancouver, BC V7H 1A8, Canada.